BLENDED LEREN

Een effectieve realisatie van blended leren vertrekt vanuit heldere leerdoelen, die aansluiten bij het vakgebied en de doelgroep.

Nog niet geregistreerd? Maak snel een account aan!


Info

Blended leren, ook wel gekend als gecombineerd onderwijs, maakt de laatste jaren sterk opgang in Vlaanderen. Er is sprake van blended leren van zodra lesgevers contactmomenten combineren met online leeractiviteiten, ongeacht de verhouding tussen de twee.Een effectieve realisatie van blended leren wordt in dit competentiecentrum omschreven als: een weloverwogen combinatie van face-to-face en online instructie, om leren uit te lokken bij cursisten.

Wanneer het leren zich enkel beperkt tot online leeractiviteiten spreken we van 'online leren' (ook soms gekend als afstandsleren). Beide begrippen worden in dit competentiecentrum samen vermeld: 'online en blended leren'(OBL). .

Maak een account aan.

Heb je al een account? Login hier.

Doelstellingen

Online en blended leren worden steeds meer toegepast in het volwassenenonderwijs om de toegankelijkheid en flexibiliteit van opleidingen te vergroten. Echter, de drop-out, kwaliteit, prestaties, ondersteuning van het leerproces en de competenties van zowel de lerende als de leraar/opleider zijn belangrijke factoren die het succes van online en gecombineerd onderwijs bepalen. Het hoofddoel van dit competentiecentrum is het verbeteren van de kwaliteit van online en blended leren in het volwassenenonderwijs en in het beroepsonderwijs en –opleidingen.

Kwaliteit ontwikkelen

De ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitskader voor de verbetering van de kwaliteit van online en blended leren binnen het volwassenenonderwijs en het beroepsonderwijs en -opleidingen. Het inventariseren van belangrijke succesfactoren en onderliggende processen voor het succesvol implementeren van online en blended leren.

Professionaliseren

Het uitwerken van een integraal opleidingsmodel voor de professionalisering van leraren en het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en beroepsopleidingen.

Professionele identiteit

Aanreiken van richtlijnen rond het belang van de professionele identiteit van de leraar en onderwijsprofessionals in de context van online en blended leren.

Ontwerpen.

Aanreiken van modellen en richtlijnen voor het (her)ontwerpen en implementeren van leeromgevingen voor online en blended leren, zowel op cursus- als op opleidingsniveau.

Cursisten begeleiden en motiveren.

Uitwerken van instrumenten die zelfregulerend leren bij volwassenen bevorderen in het kader van online en blended leren.

About Us

Dit competentiecentrum kwam tot stand binnen het Adult Learners Online project. http://www.iwt-alo.be/nl/project/team/

Contacteer Ons

Om ons te contacteren vul je het best onderstaand formulier in.